บริการของเรา

การบริการเสริมอื่นๆ

นอกเหนือจากบริการด้านการจัดการคลังสินค้าแบบ General warehouse และ Onsite service แล้ว บริษัท ทีทีเค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ยังมีบริการเสริมในด้านอื่นๆดังนี้

 
การตรวจสอบสินค้า
การบรรจุใหม่
การจัดหาบรรจุภัณฑ์
การจัดการกล่องเปล่า

การตรวจสอบสินค้า (Inspection)

ให้บริการตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่รับเข้าเพื่อคัดกรองและแยกของเสียออกจากสินค้าที่มีมาตรฐานเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในกระบวนการผลิตของลูกค้า

การบรรจุใหม่ (Re-packing)

ให้บริการทำการเปลี่ยนบรรจุสินค้าจากบรรจุภัณฑ์ปัจจุบัน ไปสู่บรรจุภัณฑ์ใหม่ ตามขนาดบรรจุที่ลูกค้าร้องขอ เพื่อให้มีความสะดวกและเกิดความคล่องตัวแก่ลูกค้า เพื่อนำไปใช้งานได้อย่างรวดเร็ว

การจัดหาบรรจุภัณฑ์ (Material Procurement)

ให้บริการด้านการจัดหาบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบ, ขนาด, และ ชนิดของบรรจุภัณท์ที่หลากหลาย ในราคาที่เหมาะสม ตามที่ลูกค้าร้องขอ

การจัดการกล่องเปล่า (Empty Box Management)

ให้บริการการจัดการกล่องเปล่าทั้งในส่วนที่ได้รับคืนมาจากลูกค้า หรือ ได้รับคืนมาจาก โรงงานผลิตเอง โดยทางเราจะทำการรับเข้า ทำความสะอาด จัดเก็บ รวมถึงคัดแยกหมวดหมู่ ตามชนิดของ กล่องเปล่า แต่ละประเภท ตามที่ทำการตกลงกับลูกค้า

ด้วยบริการเสริมตามที่ได้กล่าวมานี้ทางบริษัท ทีทีเค โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการทำงานที่ช่วยให้ลูกค้าของเราประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคง

...

การออกแบบบรรจุภัณฑ์

10,000+ชิ้นงาน

...

การทำความสะอาด

800,000+กล่องต่อปี

สอบถามข้อมูลบริการ
038 468 020-7 หรือ ขอใบเสนอราคา

Top