บริการของเรา

คลังเปลี่ยนถ่ายสินค้า

เพื่อตอบสนองความต้องการด้านลอจิสติกส์ ที่หลากหลายในปัจจุบัน อีกหนึ่งการบริการที่ทางบริษัท ทีทีเค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีให้บริการกับความต้องการของลูกค้า คือ การเปลี่ยนถ่ายสินค้าด้วยการใช้คลังสินค้าที่อยู่ใกล้ลูกค้าเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายและทำการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าตามจำนวนที่ลูกค้าต้องการใช้งาน ทั้งนี้เพื่อลดจำนวนของสินค้าคงคลังและต้นทุนของสินค้าคงคลังรวมถึงค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายสินค้าภายในคลัง

โดยปัจจุบันบริษัท ทีทีเค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด นั้นได้ให้บริการ คลังเปลี่ยนถ่ายสินค้า กับลูกค้าทั้งในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ และกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ ในหลากหลายพื้นที่ให้บริการ อาทิเช่น นิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด จ.ระยอง และนิคมอุตสาหกรรม 304 จ.ปราจีณบุรี รวมทั้งยังมีแผนการที่จะขยายการให้บริการไปยังนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา อีกหลายบริษัทในอนาคต

อีกทั้งบริษัท ทีทีเค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการพัฒนา Application เพื่อรองรับการทำงานดังกล่าว ตามความต้องการของแต่ละรายได้ทุกความต้องการ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาด และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

...

คลังสินค้า

2แห่ง

...

ควบคุมการเคลื่อนย้าย

400,000+พาเลทต่อปี

สอบถามข้อมูลบริการ
038 468 020-7 หรือ ขอใบเสนอราคา

Top