ติดต่อเรา

ร่วมงานกับเรา

ทำงานกับเรา

บริษัท ทีทีเค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด เรามุ่งมั่นพัฒนาในการให้บริการแก่ลูกค้า ด้วยบุคลากรที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และความตั้งใจ ที่จะรักษาไว้ซึ่งคุณภาพ และประสิทธิภาพอย่างสูงสุด รวมถึงประสบการณ์ด้านการบริการที่ดี สนับสนุนให้บุคลากรของเรามีความคิดริเริ่ม มีส่วนร่วมในการออกความเห็น ต่อยอดไอเดีย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางบวกอยู่เสมอ และเราตระหนักดีว่า บุคลากรคือทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององค์กร เราจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรของเราอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ทางบริษัทฯกำลังสรรหาบุคลากรเพื่อ ต่อเติม และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กร

สวัสดิการ

 • ประกันสุขภาพและประกันชีวิต
 • เงินเบี้ยขยัน
 • เงินค่าอาหาร
 • เงินค่าเดินทาง
 • เงินค่าดูแลทรัพย์สิน
 • เงินค่าเช่าบ้าน
 • เงินค่ากะ
 • เงินค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
 • เงินโบนัสประจำปี
 • เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษ / ภาษาญี่ปุ่น
 • เงินช่วยเหลือค่าทำศพพนักงาน / ของขวัญสมรส
 • เงินค่ารักษาทันตกรรม / ค่าตัดแว่น
 • เงินช่วยเหลืออื่นๆ
 • กู้เงินเพื่อที่พักอาศัยจากธนาคารของบริษัทฯ
 • รถรับส่ง
 • ยูนิฟอร์มพนักงาน
 • งานเลี้ยงปีใหม่และงานท่องเที่ยวประจำปี

ไม่มีตำแหน่งงานว่าง

สอบถามข้อมูลบริการ
038 468 020-7 หรือ ขอใบเสนอราคา

Top