เกี่ยวกับเรา

มาตรฐานการรับรอง และ รางวัล

ใบรับรอง


รางวัลจากภาครัฐ

รางวัลเชิดชูเกียรติ สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 5 ปี ติดต่อกัน (พ.ศ.2558 - 2562) โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ (ระดับเพชร) ประจำปี พ.ศ.2563 โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน


สอบถามข้อมูลบริการ
038 468 020-7 หรือ ขอใบเสนอราคา

Top