บริการของเรา

คลังสินค้า

บริษัท ทีทีเค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้บริการคลังสินค้า, รับฝากและจัดเก็บสินค้าทั่วไปกับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมที่หลากหลาย รวมถึงการบรรจุหีบห่อของสินค้า การเตรียมความพร้อมของสินค้าก่อนนำเข้าสู่กระบวนการผลิต ด้วยระบบการจัดการจัดเก็บสินค้าที่ทันสมัยและบริหารงานโดยทีมงานที่มีทักษะ, ประสบการณ์ และความชำนาญ ในพื้นที่กว่า 86,000 ตารางเมตรครอบคลุมพื้นที่คลังสินค้ากว่า 8 แห่ง เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าที่ฝากไว้ได้อย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ทางบริษัทได้มีการให้บริการดูแลคลังสินค้าและการจัดการคลังสินค้าแบบครบวงจรในพื้นที่ของลูกค้าอีกด้วย

...

พื้นที่คลังสินค้าทั้งหมด

86,000ตร.ม.

...

คลังสินค้า

8แห่ง

...

ความจุในการจัดเก็บ

60,000+พาเลทต่อปี

TTKL LOCATIONS

สำรวจ

การดำเนินงานคลังสินค้าและการบริการของเรา

1. การรับสินค้า

 • สามารถรองรับการเปิดตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต และ 40 ฟุต ทั้งตู้ขนาดปกติและขนาด Hi-cube
 • ตักสินค้าลงจากรถบรรทุกขนาดต่างๆ 4W, 6W, 10W, 18W, Full-trailer, Semi-trailer และอื่นๆ

2. การคัดแยกและจัดเก็บสินค้า

 • คัดแยกสินค้าเป็นหมวดหมู่ด้วยระบบการชี้บ่งและตรวจสอบด้วยระบบการจัดการคลังสินค้า Warehouse Management System : WMS
 • จัดเก็บสินค้าด้วยระบบการจัดการคลังสินค้า Warehouse Management System : WMS, AS/RS ซึ่งสามารถระบุสถานที่จัดเก็บสินค้าได้อย่างแม่นยำ
 • สถานที่จัดเก็บสินค้าด้วย Auto rack, Flow rack, Selective rack, Multi-tier rack, Picking shelf และ Flat space หรือตามที่ลูกค้าร้องขอ

3. การจัดส่งสินค้า

 • สามารถจัดเตรียมสินค้าและบรรจุภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า เช่น พาเลทไม้, พาเลทพลาสติก, กล่องกระดาษ, กล่องพลาสติก และอื่นๆ
 • การจัดเตรียมสินค้าตามคำสั่งของลูกค้าที่หลากหลาย เช่น FIFO, LIFO, LILO, By Lot, By Batch และอื่นๆ
 • ขนส่งสินค้าโดยตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต และ 40 ฟุต ทั้งตู้ขนาดปกติและขนาด Hi-cube
 • จัดส่งสินค้าได้ทั่ง 4W, 6W, 10W, 18W, Full-trailer, Semi-trailer และอื่นๆตามที่ลูกค้าร้องขอ
 • ควบคุมการจัดส่งสินค้าให้เป็นไปตามแผนที่ลูกค้าต้องการ
 • สามารถส่งมอบโดยใช้ Kanban, Kippu หรือระบบที่ลูกค้าต้องการตามระยะเวลาที่กำหนด
 • ใช้ระบบควบคุมการจัดส่งสินค้าด้วย QR Code และสามารถสอบกลับสินค้าได้ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นจนถึงกระบวนการสุดท้ายก่อนการจัดส่ง

4. การจัดการสินค้าคงคลัง

 • อัพเดทข้อมูลสินค้าคงคลังแบบ Real time ด้วยระบบการจัดการคลังสินค้า Warehouse Management System : WMS
 • ความถูกต้องแม่นยำของสต๊อกสินค้า รวมถึงสถานะ และ สถานที่การจัดเก็บ 100%
 • รายงานสินค้าคงคลังสามารถตรวจสอบย้อนหลังสถานะของสินค้าด้วยระบบได้อย่างถูกต้อง
 • สามารถจัดทำรายงานประจำเดือน รายสัปดาห์ และรายวัน ตามความต้องการของลูกค้า

สอบถามข้อมูลบริการ
038 468 020-7 หรือ ขอใบเสนอราคา

Top