บริการของเรา

การบรรจุภัณฑ์

บริษัท ทีทีเค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้บริการและคำแนะนำรวมถึงการจัดการบริหารสินค้าด้านการบรรจุหีบห่อและบรรจุภัณฑ์ เพื่อการส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์และวัตถุดิบให้ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ด้วยวิธีการบริหารงานแบบ Just in time เพื่อลดต้นทุนและเวลาที่ต้องสูญเสียไปโดยไม่จำเป็น และคงไว้ซึ่งความปลอดภัยและคุณภาพในการให้บริการเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า โดยปัจจุบันทางบริษัทได้ทำการบรรจุหีบห่อผลิตภัณท์ต่างๆกว่า 6 ล้านกล่องต่อปี เพื่อส่งออกไปยัง 25 ประเทศ ในทุกทวีปทั่วโลก

...

การบรรจุภัณฑ์

6,000,000+กล่องต่อปี

...

ส่งออก

25ประเทศทั่วโลก

...

ส่งออก

20,000+ตู้คอนเทนเนอร์ต่อปี

สอบถามข้อมูลบริการ
038 468 020-7 หรือ ขอใบเสนอราคา

Top