เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

บริษัท ทีทีเค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ทีทีเค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2545 ด้วยการร่วมทุนจากบริษัท โตโยต้า ทูโช คอร์ปอเรชั่น จากประเทศญี่ปุ่น มีพนักงานในเครือกว่า 66,000 คนทั่วโลก เพื่อรองรับการให้บริการด้านคลังสินค้า, บรรจุภัณฑ์ของชิ้นส่วนประกอบรถยนต์เพื่อการส่งออก และให้บริการจัดเก็บวัตถุดิบต่างๆ ทางบริษัทยังได้รับ การรับรองมาตรฐานการให้บริการด้านคุณภาพ (ISO 9001 : 2015), มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001 : 2015), มาตรฐานด้านความปลอดภัย (ISO 45001 : 2018) และรวมถึงมาตรฐานด้านคลังสินค้ายอดเยี่ยมระดับประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจและไว้วางใจในการใช้บริการของเรา

ประวัติ

เมษายน 2543

เริ่มปฏิบัติงานการบรรจุสินค้าในฐานะของแผนกโลจิสติคส์ของ บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด

กุมภาพันธ์ 2544

เริ่มปฏิบัติงานการขนส่งสินค้าในฐานะของแผนกโลจิสติคส์ของ บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด

ธันวาคม 2545

เริ่มก่อตั้ง บริษัท ทีทีเค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ตุลาคม 2546

เริ่มธุรกิจขนส่ง (แยกตัวออกจากบริษัท โตโยต้า ทูโช (ประเทศไทย) จำกัด)

มกราคม 2547

เริ่มธุรกิจการบรรจุสินค้า ส่งออกต่างประเทศ และธุรกิจคลังสินค้า (แยกตัวออกจากแผนกโลจิสติคส์ โตโยต้า ทูโช)

มีนาคม 2549

ก่อตั้งคลังสินค้าเเห่งใหม่ ที่ นิคมอุตสาหกรรมเกตุเวย์ซิตี้ จ.ฉะเชิงเทรา พื่นที่ 4,500 ตารางเมตร (เกตเวย์ โลจิสติคส์ เซ็นเตอร์)

กุมภาพันธ์ 2556

แยกธุรกิจขนส่ง เป็นบริษัท ทีทีเค เอเชีย ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด

ตุลาคม 2556

ขยายพื้นที่คลังสินค้าในนิคมอุตสาหกรรมเกตุเวย์ซิตี้ จ.ฉะเชิงเทรา เพิ่มขึ้นเป็น 9,000 ตารางเมตร

มีนาคม 2558

ก่อตั้งคลังสินค้าเเห่งใหม่ ที่ นิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด จ.ระยอง มีพื้นที่ 15,165 ตารางเมตร

สิงหาคม 2561

ก่อตั้งคลังสินค้าเเห่งใหม่ ที่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี จ.ชลบุรี มีพื้นที่ 9,800 ตารางเมตร ซึ่งมีการติดตั้งระบบ AS/RS ขึ้นเป็นครั้งแรกในกลุ่มบริษัทในเครือ Toyota Tsusho ในประเทศไทย

สิงหาคม 2562

เริ่มปฏิบัติงานการจัดเก็บและแยกชิ้นส่วนแบตเตอรี่ไฮบริดให้กับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ที่ นิคมอุตสาหกรรมเกตุเวย์ซิตี้ จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นแห่งที่ 2 ของโลกในกลุ่ม บริษัท โตโยต้า มอเตอร์

สอบถามข้อมูลบริการ
038 468 020-7 หรือ ขอใบเสนอราคา

Top