บริการของเรา

การบริหารคลังสินค้าในพื้นที่ของลูกค้า

     นอกจากการให้บริการคลังสินค้าทั่วไปแล้ว บริษัท ทีทีเค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ยังให้บริการทางด้านการดำเนินการบริหารคลังสินค้าในโรงงานของลูกค้า (Onsite serviced management) เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับทางลูกค้า ด้วยหลักการการผลิตแบบโตโยต้า ทางบริษัท ได้นำมาประยุกต์เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าในพื้นที่ของลูกค้าเอง เพื่อลดต้นทุนการขนส่งและค่าโสหุ้ยอื่นๆ นอกจากนี้ด้วยการจัดการสินค้าคงคลังด้วยระบบ barcode system และระบบการจัดการคลังสินค้าของบริษัท ส่งผลให้เกิดความแม่นยำทางด้านจำนวนสินค้าคงคลัง ซึ่งจะส่งผลถึงค่าใช้จ่ายโดยรวมที่ลดลง

บริษัท ทีทีเค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงมีความภาคภูมิใจที่จะนำเสนอบริการของเราให้กับลูกค้าที่มีความสนใจ ในแนวคิด 3PL (Third Party Logistics) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการด้าน Logistics และผลักดันให้ลูกค้าประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ

...

คลังสินค้า

2แห่ง

...

ควบคุมการเคลื่อนย้าย

8,000,000+กล่องต่อปี

...

ความจุในการจัดเก็บ

200,000+กล่องต่อปี

สอบถามข้อมูลบริการ
038 468 020-7 หรือ ขอใบเสนอราคา

Top