พิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2019

  • 9 กันยายน 2562
  • ข่าวสาร

รางวัลอันทรงเกียรติ จากการเสริมสร้างระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในสถานประกอบกิจการ เพื่อให้นายจ้าง และลูกจ้างร่วมกันสร้างความร่วมมือด้านแรงงานสัมพันธ์และแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นให้ยุติลงด้วยระบบทวิภาคี และกระตุ้นให้นายจ้างและลูกจ้างได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์ และรูปแบบการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อให้ลูกจ้างได้รับความสะดวก มีความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตการทำงาน ส่งผลให้ลูกจ้างมีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดีขึ้น อันนำไปสู่การทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอยู่ร่วมกันได้ด้วยความสัมพันธ์อันดีต่อกัน รวมทั้งเป็นการประกาศเกียรติคุณให้กับนายจ้างและลูกจ้างที่สามารถร่วมกันบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานที่ดี

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 บริษัทฯ ได้เข้ารับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงานดีเด่น 5 ปีติดต่อกัน (พ.ศ.2558 – 2562) โดยคุณสึเคโยชิ ทาคาฮาชิ ประธานบริษัทฯ , คุณสุปรีชา มงคล ผู้จัดการทั่วไปแผนกบุคคล และคุณสหชัย ทัศนะ ประธานสหภาพแรงงานฯ เข้ารับรางวัลดังกล่าวกับคุณวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

สอบถามข้อมูลบริการ
038 468 020-7 หรือ ขอใบเสนอราคา

Top