บริษัท ทีทีเค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

(สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 700/187, 700/189 หมู่ 1

ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160

โทรศัพท์  :  038-468-020 ต่อ 145 , 146     โทรสาร  :  038-468-029  • สอบถามข้อมูลด้านบริการ (Worldwide, Japanese & English)

    Email Address : marketing@ttkl.co.th

    แผนกทรัพยากรบุคคล         

    Email Address : hr@ttkl.co.th  • Japanese Contact 

    Email Address : kato@ttkl.co.th


ต้องการติดต่อ หรือแสดงความคิดเห็น กรุณากรอกข้อมูล

รายละเอียด :