มุ่งมั่นพัฒนาในการให้บริการแก่ลูกค้า ด้วยบุคคลากรที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ และความความตั้งใจที่จะรักษาไว้ซึ่งประสิทธิภาพ และคุณภาพอย่างสูงสุด ทั้งนี้ทางบริษัทกำลังสรรหาบุคคลากรเพื่อ ต่อเติม และเสริมความแข็งแกร่งขององค์กร

สวัสดิการ

  • ประกันภัยกลุ่ม,เบี้ยขยัน,เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษ/ญี่ปุ่น
  • กู้เงินเพื่อที่พักอาศัยจากธนาคาร,เงินช่วยเหลือต่างๆ, รถรับส่ง,โบนัสประจำปี,ค่ากะ,ค่าอาหาร
  • ค่ารักษาทันตกรรม, เงินช่วยเหลือค่าทำศพพนักงานและของขวัญสมรส,งานเลี้ยงประจำปี


ยังไม่เปิดรับสมัครงาน